top of page

ÅRETS PROJEKTER

UGE 43-48: FORFATTERWORKSHOP MED CHRISTIAN LOLLIKE: FILMAKTIVISTISK KLIMAKUNST

Et kreativt skrive- og spillefilmsforløb, hvor eleverne iscenesætter deres tanker om kunst og klimakamp. 
Eleverne skriver manuskript og indspiller filmscene.  

Målgruppe: Dansklever fra de 4 KULT-skoler (16 klasser i alt)

Tovholder: Berit og Signe 

Samarbejdspartner: Forfatter, filminstruktør, teaterinstruktør og teaterleder Christian Lollike

Økonomi: 82.000 kr. 

UGE 49: ARKITKETURWORKSHOP I SAMARBEJDE MED DEN SKANDINAVISKE DESIGNHØJSKOLE

Den Skandinaviske Designhøjskole faciliterer en arkitekturworkshop, hvor der skal laves bæredygtige studieboliger. Igennem skitsering, tegning og modelbygning visualiseres elevernes studieboliger, og ikke mindst skal der reflekteres over, hvordan boligerne gøres bæredygtige. 

Målgruppe: 150 billedkunst- og design-og arkitekturelever 

Tovholder: Stinne

Samarbejdspartner: Den Skandinaviske Designhøjskole

Økonomi: 30.000 kr.

EFTERÅR 2022 OG FORÅR 2023: DET KONGELIGE TEATER OG OPERAEN

Forestillinger:

30. august: Et dukkehjem (1 klasse pr. skole) i Skuespilhuset

13. september: Holberg: Den Vægelsindede (1 klasse pr. skole) i Skuespilhuset

14. oktober: Bizet: Carmen (1 klasse pr. skole) i Operaen

17. januar: Amadeus (1 klasse pr. skole) på Gamle Scene

13. marts: Mählers 3. symfoni (1 klasse pr. skole)

25. april: HEX v. Olga Ravn. (1 klasse pr. skole) i Skuespilhuset

Målgruppe: Elever i musik, drama, dansk, billedkunst mm. 

Tovholder: Signe

Samarbejdspartner: Det Kongelige Teater

Økonomi: 36.000 kr.

9. NOVEMBER: KULT-CAFE

Endelig kan vi igen slå dørerne op for KULT-cafén, som eren café, hvor elever fra de 4 KULT-skoler mødes en aften, optræder for hinanden og socialiserer uden for de ellers mere skolerelaterede projekter. KULT-café er initieret og arrangeret af eleverne selv og de tilrettelægger aktiviteter og alt praktisk omkring caféen. Bands fra de 4 skoler optræder, der laves udstillinger, digtoplæsninger og hvad eleverne ellers har på hjerte. 

Målgruppe: Alle KULT-elever fra de 4 skoler

Tovholder: Elevudvalg med repræsentanter fra de 4 skoler

Samarbejdspartner: Elever fra de 4 KULT-skoler

Økonomi: ca. 5000 kr.

HELE ÅRET: MUSEUMSFORMIDLING PÅ LOUISIANA

Lærere i billedkunst, design-og arkitektur og dansk kan lægge et forløb ind, hvor de i samarbejde med Louisiana kunstformidlere sætter fokus på, hvordan man formidler og skaber fortællinger med kunst. Herudover kan der lægges fokus på kuratering og museologi

Målgruppe: Elever i billedkunst, design og arkitektur

Tovholder: Iben og Stinne

Samarbejdspartner: Louisiana

Økonomi: 10.000 kr. 

MUSEUMSPRAKTIK PÅ LOUISIANA

I løbet af året sender vi i alt 16 elever fra de fire skoler (4 dage x 4 elever (én fra hver skole) i museumspraktik på Louisiana. Her får eleverne en dag backstage på museet, hvor de følger en kunstformidler en dag. Programmet for dagen er derfor afhængigt af, hvad der sker på museet den pågældende dag. 

Målgruppe: I alt 16 elever i billedkunst (4 elever fra hver skole)

Tovholder: Iben
Samarbejdspartner: Louisiana

Økonomi: 5.000 kr.

FLAMENCO-PROJEKT

Forløbet "Flamingo inspirerer til livsmod, stærke følelser og selvværd" er et kunstnerisk forløb, der har det overordnede formål at øve unge gymnasieelever igennem flamincomusik og -dans at gå ind i et større følelsesregister, stå ved det, vise det frem og finde styrken i at dele det med hinanden. 

Målgruppe: Elever fra idræt, spansk, dans og musik
Tovholder: Signe

Samarbejdspartner:Duo Flamenco

Økonomi: 41.000 (+ søgt fond)

HOMO BULLA - PERFORMANCEFORLØB MED SOPHIE DUPONT

og finde  Elever i billedkunst og dans vil arbejde performativt med fokus på åndedræt, ro og refleksion. Eleverne får en særlig mulighed for at skabet kunstværker til udsmykning af deres skole og betragte dem selv som udøvende kunstnere. 

Målgruppe: Elever i billedkunst og dans

Tovholder: Signe og Stinne

Samarbejdspartner: Billedkunstner Sophie Dupont

Økonomi: 22.000 (+ søgt fond)

MARTS: CPH:DOX 

​Traditionen tro har vi i år igen lavet et samarbejde med CPH:DOX, hvor vi fylder biografsalen med 600 KULT-elever. Der vil blive vist 2 film med overlappende tematik, og hertil vil der være et eller flere oplæg, der sætter filmene i perspektiv

Målgruppe: 600 elever i mediefag, dansk mm.

Tovholder: Berit og Stinne

Samarbejdspartner: CPH:DOX

Økonomi: Ca. 36.000 kr.

Contact
bottom of page