Projekter, skoleåret 21/22

Sansepoesi musikalsk fortolket (oktober/november 2021)

Sansepoesi musikalsk fortolket” er et 3-leddet forløb, som afholdes på hvert af de 4 KULT-gymnasier i forlængelse af efterårets samarbejde med Pia Tafdrup: ”At digte med afsæt i sanserne”. I efteråret 2020 skrev og reflekterede eleverne over deres egne sansedigte med inspiration fra Tafdrup i skriveværksteder og litterære saloner. I foråret, marts 2021, er det derfor tid til, at eleverne prøver kræfter med at fortolke sansedigtene musikalsk, inspireret af Tafdrup og trioen Køs. Eleverne skal først høre en koncert med Tafdrup og Køs; dernæst skal de med afsæt i koncerten møde kunstnerne i en længere dialog om hvordan de, digter og musikere, arbejder med at sammenvæve poesi og musik i et sanseligt univers. Efterfølgende kastes eleverne selv ud i den kunstneriske proces det er at fortolke sansedigte musikalsk, og endelig skal de fremføre en koncert med deres værker.

Målgruppe: elever i dansk og musik

Samarbejdspartner: Pia Tafdrup og Køs 

Projektet er støttet af Huskunstnerordningen

"Den iscenesatte replik". Forfatterworkshop med dramatiker Line Knutzon (oktober og november) 

”Når du skriver dramatik, er du nødt til at kunne tage alles stemme i brug. I forhold til når du skriver prosa, bliver du nødt til, når du skriver dramatik at kunne mærke andre mennesker og deres stemme og stå inde for det, og derfor er jobbet også som dramatiker, at du hele tiden er ovre i andres kroppe og hører deres stemmer” (Line Knutzon i Det næste kapitel, podcast med Hassan Preisler, weekendavisen d. 4.juli 2020)

”Den iscenesatte replik er et længere kreativt skriveforløb med forfatteren Line Knutzon, hvor gymnasieelever i tæt samarbejde med forfatteren kastes ud i processen at skrive dramatik. 

Målgruppe: 4 danskklasser fra de 4 skoler
Samarbejdspartner: Line Knutzon

Projektet er støttet af Huskunstnerordningen

RE-IMAGINE (oktober og november)

RE-IMAGINE er inspireret af John Lennons ikoniske nummer “Imagine”, hvor teksten beskriver forestillingen om et utopisk samfund uden de geografiske, økonomiske, religiøse og ideologiske grænser som vi kender. John Lennon ville i 2020 være fyldt 80 år, hvis ikke han i 1980 var blevet skudt og dræbt. Med RE-IMAGINE ønsker vi at hylde Lennons værk, vision og eftermæle ved at inspirere unge til at synge sammen og bidrage med forestillinger om fremtidens samfund, menneskeheden og vores fælles planet. I 2021 fylder “Imagine” 50 år - lad os i fællesskab gentænke fremtiden - “Let’s RE-IMAGINE ".

Målgruppe: Musikelever fra de 4 skoler

Samarbejdspartnere: Astrid Vang-Pedersen og vokalensemblet Dopplers

Museumsformidling på Louisiana (forår 2021)

KULT-eleverne vil i samarbejde med Louisianas kunstformidlere sætte fokus på, hvordan man formidler kunst samt skaber fortællinger med kunst. 

 

Målgruppe: Billedkunst- og danskelever fra de 4 skoler

Samarbejdspartner: Louisiana

CPH:UNG (marts/april 2022)

Hvert år samarbejder KULT med CPH:UNG Dox om en emnedag, hvor 600 elever ser 2 dokumentarfilm og hører et/eller flere oplæg, der passer til det givne emne. 

 

Målgruppe: elever i mediefag, dansk, samfundsfag

Samarbejdspartner: CPH:DOX

Det kongelige teater (fordelt over skoleåret)

Den 16. august kl. 12: Begærets mysterier. Ny dansk operathriller. (Operaen)

 

Den 9. september kl. 20: PRIDE. i Skuespilhuset

 

Den 28. oktober kl. 12: Puccini: La Bohème i Operaen

 

Den 13. januar 2022 kl. 12. Mozart: Don Juan i Operaen)


Den 2. februar 2022 kl. 19. Mozarts Requiem. Koncert i operaen

 

Den 22. marts kl. 20. Euripides: Medea i Skuespilhuset

 

Den 23. marts kl. 20. Euripides: Medea i Skuespilhuset

 

Den 29. marts kl. 20. Euripides: Medea i Skuespilhuset

 

Den 2. maj kl. 12. Homer: Odysseen i Skuespilhuset

Målgruppe: Elever i musik, drama, dansk, billedkunst, engelsk, tysk, oldtidskundskab
Samarbejdspartner: Det Kgl. Teater

Platform 

Projektet drejer sig om at eleverne skaber et fælles kusntværk der består af en række elementer, der alle både er brugsgenstande og æstetiske genstande. Målet er at eleverne sammen bygger en platform med tilhørende faciliteter (bord, stole,køkken, forhæng/skærm mm). Alle elementerne vil så på forskellig vis blive taget i brug i fremlæggelser af kunstarbejder/ideer som eleverne laver i mindre grupper tilsidst i

forløbet.

Målgruppe: elever i billedkunst og design og arkitektur

Samarbejdspartner: Marie Rømer Westh

Projektet er støttet af Huskunstnerordningen

KULT-café (forår 2021)

For 4. år lukker KULT dørene op for KULT-cafeen, hvor elever fra de 4 KULT-skoler mødes og spiller musik, læser digte, laver udstillinger  sammen.

Målgruppe: alle KULT-elever

Følg os her:

© 2017 KULT Gymasierne

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon